Świętokrzyskie w Brukseli

Świętokrzyskie w Brukseli

6 października 2014 r. w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego do Komitetu Regionów oraz ZWRP: Marszałek Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin Ożóg oraz radny Sejmiku Krzysztof Dziekan.

 

Wydarzenie miało na celu podsumowanie prac ZWRP w trakcie obecnej kadencji samorządowej oraz podkreślenie wkładu 10-letniej pracy delegacji w Komitecie Regionów. Rozmawiano
o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez polską delegację do KR, m.in. podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przypomniano powołanie międzynarodowej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego w Poznaniu w 2011 r. oraz kwietniowy „Szczyt lokalnych i regionalnych przywódców EPP”, z udziałem premiera Donalda Tuska i obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział również Janusz Lewandowski – były unijny komisarz ds. budżetu, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Hanna Jahns – członek gabinetu Johannesa Hahna, komisarza UE ds. polityki regionalnej oraz Marcin Kubiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Goście odnieśli się do najistotniejszych obecnie dla polskich regionów kwestii, dotyczących przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych i negocjacji regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.