Aktualności Departamentu Inwestycji i Rozwoju

Szare koło zębate napędzane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w prawo, przez niebieską strzałkę. Logo projektu usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw

NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wyświetlane od 1 - 10 z 619