Departament Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor Departamentu

Jacek Sułek
tel. (41) 395 12 59
fax: (41) 36 58 101
poczta e-mail: jacek.sulek@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Anna Kucharczyk
tel. (41) 395 12 67
poczta e-mail: anna.kucharczyk@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Tomasz Janusz
tel. (41) 395 12 59
poczta e-mail: tomasz.janusz@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział Programowania Strategicznego i Analiz
 • Oddział Zarządzania Programami Regionalnymi
 • Oddział Informacji i Promocji
 • Oddział ds. Organizacyjnych
 • Oddział Konkurencyjnej Gospodarki
 • Oddział Projektów Energetycznych i Transportowych
 • Oddział Projektów Środowiskowych i Instrumentów Terytorialnych
 • Oddział Projektów Rewitalizacyjnych i Usług Publicznych
 • Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji
 • Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich
 • Oddział Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Oddział Instrumentów Finansowych
 • Oddział Rozliczeń
 • Oddział Płatności

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

Ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel. (41) 395-12-59

(41) 395-12-67

fax: (41) 36 58 101

poczta e-mail: sek.ir@sejmik.kielce.pl