Departament Inwestycji i Rozwoju

Dyrektor Departamentu

Jacek Sułek
tel. (41) 395 12 59
fax: (41) 36 58 101
poczta e-mail: jacek.sulek@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Jadwiga Głowienka
tel. (41) 395 12 67
poczta e-mail: jadwiga.glowienka@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Anna Kucharczyk
tel. (41) 395 12 67
poczta e-mail: anna.kucharczyk@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Tomasz Janusz
tel. (41) 395 12 59
poczta e-mail: tomasz.janusz@sejmik.kielce.pl

W skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz
 • Oddział Zarządzania RPO 2014 – 2020
 • Oddział ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej
 • Oddział ds. Organizacyjnych
 • Odział ds. Innowacyjnej Gospodarki
 • Oddział ds. Projektów Energetycznych
 • Oddział ds. ZIT i Projektów Infrastrukturalnych
 • Oddział ds. Usług Publicznych i Rewitalizacji
 • Oddział ds. Sprawozdawczości i Ewaluacji RPO
 • Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu
 • Oddział  ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
 • Oddział ds. Instrumentów Finansowych
 • Oddział Rozliczeń
 • Oddział Płatności

Adres

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju można znaleźć w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego