Realizują projekty na światowym poziomie

Realizują projekty na światowym poziomie

Cztery lata trwa współpraca Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. – Naszym głównym zainteresowaniem są wyzwania współczesnej onkologii: wczesna, precyzyjna diagnostyka molekularna. Chodzi o krążące komórki nowotworowe – mówił podczas konferencji podsumowującej wspólną działalność Stanisław Gódź, dyrektor ŚCO. W spotkaniu z władzami WAT wzięli udział: Beata Oczkowicz – wiceminister obrony narodowej i Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego.

Stanisław Góźdź podkreślał, że przy obecnym postępie wiedzy, sama medycyna nie jest w stanie zrobić nic, bez wsparcia wysokich technologii inżynierskich, a takie właśnie możliwości i potencjał posiada WAT. Naukowcy z Kielc i Warszawy realizują projekty wyjątkowe w skali światowej. Jak mówił dr hab. n. med. Mariusz Łapiński, dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT, współpraca zaowocowała już dwoma zgłoszeniami patentowymi. Jedno dotyczy sit molekularnych, a drugie pierwszego na świecie urządzenia do wychwytywania przesiewowego z krwi krążących komórek nowotworowych. – Składając wnioski patentowe okazało się, że jesteśmy prekursorami tych  rozwiązań i nie mamy żadnej konkurencji, jeśli chodzi o te rozwiązania  – powiedział Mariusz Łapiński.

Artur Kowalik kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w ŚCO tłumaczył, że chodzi o krążące w krwi komórki nowotworów litych (m.in. raka piersi, płuc). To one są odpowiedzialne za przerzuty odległe. Jak mówił Artur Kowalik, naukowcy z ŚCO, wspólnie z pracownikami WAT „przesiewają” krew i wtedy otrzymują materiał do badania. Dzięki takim analizom możliwe jest określenie, czy dane leczenie poskutkuje w przypadku konkretnej osoby. Komórki nowotworowe pojawiają się w krwi około 5 miesięcy wcześniej niż przerzut. Jeśli projekt realizowany przez pracowników kieleckiej onkologii i Wojskowej Akademii Technicznej zakończy się sukcesem, chorym uda się zaoszczędzić cierpienia i leków, a państwu wydatkowania pieniędzy na nieskuteczne leczenie. Artur Kowalik zauważył, że na świecie w podobne badania inwestuje się miliardy dolarów.

Beata Oczkowicz wiceminister obrony narodowej, stwierdziła, że jest dumna, pochodząc z Kielc, że tutaj, dzięki takim pasjonatom jak profesor Zygmunt Mierczyk, rektor Wojskowej Akademii Technicznej i Stanisław Góźdź, dyrektor ŚĆO, trwają prace nad innowacyjnymi, dotychczas nieodkrytymi metodami diagnozowania raka i eliminowania go z krwi.

Marszałek Adam Jarubas powiedział, że walka z nowotworami, które dziesiątkują populacje jest jednym z największych wyzwań obecnych czasów. – Takie widome znaki jak otwarcie onkohematologii przy ŚCO, przed kilkoma miesiącami, akredytacje, które kolejne zyskujemy, to potwierdzenie tego, że nasze aspiracje w dziele służenia człowiekowi, mogą się spełniać – stwierdził Adam Jarubas.

Goście z Warszawy podkreślali jak bardzo na przestrzeni lat rozwinęła się kielecka onkologia. Zwracali uwagę na panujący tam dobry klimat  do pracy naukowej. ŚCO odgrywa obecnie znaczącą rolę w leczeniu chorób nowotworowych w Polsce.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl