Sukces koordynacji Województwa Świętokrzyskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Sukces koordynacji Województwa Świętokrzyskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli zwieńczone uroczyście przez Województwo Świętokrzyskie, które oficjalnie zakończyło rok koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w sercu Europy. 2 grudnia w Brukseli, odbyło się spotkanie pt. „5 lat Działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli”. W obecności  znamienitych gości, członków instytucji unijnych, ambasad, przedstawicielstw krajów europejskich, uroczyście przekazana została także funkcja koordynatora działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez Województwo Świętokrzyskie, które zarządzało pracami DPW w roku 2014. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Nowym Koordynatorem w roku 2015 będzie Województwo Warmińsko – Mazurskie. Spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 100 znamienitych gości, towarzyszyła specjalna ekspozycja fotografii dokumentujących najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli od chwili powstania aż po dzień dzisiejszy.
Koordynatorem działań w Domu Polski Wschodniej w roku 2014, w imieniu Marszałka Województwa, był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
2 grudnia odbyło się także spotkanie władz regionu z Markiem Prawdą, Ambasadorem RP przy UE. Tematem rozmów były prace związane z wdrażaniem na poziomie krajowym funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz kontynuowanie bardzo dobrej współpracy Województwa Świętokrzyskiego ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, w kontekście działań Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w roku 2015.