Z młodzieżą o życiu demokratycznym

Z młodzieżą o życiu demokratycznym

„Wspólnie możemy kształtować przyszłość” –  pod takim hasłem w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach odbyło się „Forum Młodzieży”. Wydarzenie zorganizowane zostało z myślą o młodych ludziach, dla których aktywny udział w życiu swojej lokalnej społeczności nie jest obojętny. W spotkaniu z młodzieżą z Polski, Rumuni i Węgier uczestniczył marszałek Adam Jarubas, Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji Kultury i Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Bień, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Elżbieta Dudek, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Marek Jarco i Leszek Wnętrzak z Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie miało na celu zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w życiu demokratycznym, a tym samym stanie się aktywnymi i świadomymi obywatelami swoich społeczności.

Podczas spotkania młodzi ludzie mieli możliwość zadawania pytań osobom uczestniczącym w konferencji. Dotyczyły one różnych sfer życia w województwie świętokrzyskim i naszym kraju. I tak np.  Grzegorz Bień Świętokrzyski Wicekurator Oświaty i Elżbieta Dudek z ŚCDN przybliżyli problematykę związaną z funkcjonowaniem systemu edukacji w Polsce. Młodzież pytała m.in. o etapy kształcenia w szkołach,  jak długo trwa rok szkolny oraz czy w polskich szkołach jest bezpiecznie. Z kolei marszałek Adam Jarubas opowiadał uczniom o zasadach funkcjonowania samorządu lokalnego, wyborach i kompetencjach Zarządu Województwa oraz Sejmiku. Wytłumaczył także młodzieży, skąd pochodzi nazwa województwa świętokrzyskiego.

Uzyskane dziś odpowiedzi posłużą do przygotowania przez młodzież planów projektowych dotyczących zagadnień z życia publicznego, z których młodzież nie jest zadowolona (np. system edukacji, polityka zatrudnienia itp.).

Spotkanie z młodzieża z Polski, Rumuni i Węgier odbyło się w ramach projektu międzynarodowego The World Can Change with US! Let’s Make a Difference” (pol. „Świat może się z nami zmienić! Wprowadźmy zmiany”), którego partnerem jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Główną ideą projektu jest stworzenie młodym ludziom możliwości uczenia się o procesach demokratycznych i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim zarówno na poziomie społeczności lokalnych, jak i na poziomie europejskim.
Partnerzy zaangażowani w realizację projektu pochodzą z dwóch obszarów: samorządy regionalne/lokalne oraz szkoły.  Po stronie polskiej są to: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i VII L.O. im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, po stronie węgierskiej Miasto Tata (z regionu partnerskiego Województwa Świętokrzyskiego Komarom-Esztergom) oraz szkoła Tatai Református Gimnázium, natomiast po stronie rumuńskiej Miasto Sovata oraz organizacja szkolna Szovátai Ifjúsági Szervezet. Projekt ten współfinansowany jest z Programu Młodzież w Działaniu, Akcja 1. Młodzież dla Europy, Pod-akcja 1.3 Młodzież w Demokracji.
Projekt ma na celu zapoznanie młodych ludzi z systemem zarządzania i funkcjonowania samorządów regionalnego i lokalnego, włączenie ich w działania prowadzone przez władze oraz umożliwienie młodzieży organizowania forów oraz konferencji, spotkań z politykami i ekspertami. W ramach projektu zastosowane zostaną pozaformalne metody uczenia angażujące środowisko około-edukacyjne w proces kształcenia.