Przedłużenie naboru wniosków na Targi ILA Berlin Air Show 2014

Przedłużenie naboru wniosków na Targi ILA Berlin Air Show 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedłuża konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektora lotniczego na uczestnictwo w  wyjeździe na Targi ILA Berlin Air Show 2014 odbywające się w Berlinie (Niemcy) w dniach 20-25 maja 2014 r. Nowy termin nadsyłania wniosków upływa 16 września 2013 r.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a  Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w jednym z 5 województw Polski Wschodniej (lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim), działający w sektorze lotniczym. Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy) i stanowi pomoc de minimis.

Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw.
Nowy termin nadsyłania wniosków:16 września 2013 r., godz. 16.00.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – TARGI ILA BERLIN 2014
(kontakt: karolina.miasko@paiz.gov.pl)
http://www.paiz.gov.pl/20130910/PRZEDLUZENIE_NABORU_WNIOSKOW_NA_TARGI_ILA_BERLIN_AIR_SHOW_2014