Z prac Zarządu Województwa

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przewodniczył będzie posiedzeniu Komitetu Sterującego RPO WŚ na lata 2007-2013.

W programie spotkania m. in.:
− informacja na temat aktualnego stanu realizacji RPO WŚ na lata 2007-2013,
− prezentacja przedstawiciela Związku Banków Polskich zawierająca wnioski dotyczące udziału banków w systemie dystrybucji środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

28 czerwca br. minął termin nadsyłania zgłoszeń do drugiej edycji plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”, organizowanego przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do udziału w plebiscycie akces zgłosiło 9 samorządów z 15 przedsięwzięciami. Podczas dzisiejszego posiedzenia Kapituła Plebiscytu wybierze tegorocznego zwycięzcę. Posiedzeniu przewodniczył będzie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa.

Celem plebiscytu jest aktywacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, promocja prorozwojowych działań i rozwiązań, a tym samym promocja jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, aktywnie wspierających działania innowacyjne na swoim terenie w dwóch wymiarach:
– w wymiarze biznesowym – podjęte przez gminę, samodzielne lub wspólnie z innymi podmiotami działania inwestycyjne i inne, służące poprawie możliwości funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy,
oraz
– w wymiarze edukacyjnym – podjęte przez gminę, samodzielne lub wspólnie z innymi podmiotami działania inwestycyjne i inne, służące poprawie jakości działań edukacyjnych na każdym poziomie, w tym przedszkolnym.

Plebiscyt „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” realizowany jest w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.

Źródło: Biuro Prasowe UM