Pozytywnie o obwodnicy Osieka

Pozytywnie o obwodnicy Osieka

Prawie dwa kilometry długości, 7 metrów szerokości jezdni i ciąg rowerowo- pieszy o szerokości 3,5 metra – tak będzie wyglądać obwodnica Osieka. Wykonana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący opracowania projektu budowlanego i wykonawczego obwodnicy.

Będzie ona częścią realizowanej już przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek”. Rozbudowa 17 kilometrowego odcinka drogi ma być zakończona w czerwcu 2014 roku. Natomiast jeszcze w tym roku powstać ma projekt budowlany obwodnicy Osieka od drogi wojewódzkiej nr 765 do drogi krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków. Sama zaś budowa drogi wyprowadzającej ruch z miasta ma być zakończona do października przyszłego roku. Cała inwestycja ( bez wykupu gruntów) pochłonie 32 mln złotych, w tym koszt budowy obwodnicy to 8,5 mln zł. Wykonawcą jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT.