Wręczono Stypendia im. Andrzeja Radka

Wręczono Stypendia im. Andrzeja Radka

Szesnastu bardzo uzdolnionych uczniów i studentów z województwa świętokrzyskiego otrzymało stypendia im. Andrzeja Radka, wręczane przez Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego we współpracy z Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Zdolną młodzież, udzielającą się również na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej, wsparł również Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a na uroczystości wręczenia stypendiów obecna była Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

 

Stypendia zostały przyznane po raz 27. Otrzymują je osoby pochodzące z mniejszych ośrodków, które pokonując przeszkody i trudności odnoszą sukcesy na poziomie naukowym, udzielają się kulturalnie i społecznie. Tym zachowaniem nawiązują do cech bohatera powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” Andrzeja Radka.

Łącznie uhonorowano już ponad 600 młodych osób, a w tym roku dołączyło do tego grona 16 zdolnych uczniów. Byli wśród nich laureaci olimpiad i konkursów konkursów, działający w fundacjach, stowarzyszeniach czy instytucjach kultury.

– Przyznajemy te stypendia osobom, które potrafią pomagać same sobie – chęcią rozwijania się, poszerzania swojej wiedzy, działania dla dobra społeczeństwa. Oprócz działań naukowych mają wkład w rozwój kulturalny w swoich środowiskach, czym otwierają sobie kolejne drogi życiowe, tak jak Andrzej Radek – mówił prezes Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego, Andrzej Maćkowski.

W odbywającej się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który był jednym z fundatorów nagród, Wojewódzkiego Domu Kultury, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach.

– Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z przyjemnością uczestniczy w takich przedsięwzięciach. To dla nas zaszczyt móc wspierać osoby młode, zdolne i ambitne. W imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa gratuluję wszystkim laureatom, tego, co już dokonali. Jako młodzi ludzie, mający małe doświadczenie życiowe, potrafią sobie radzić, przynosząc pożytek innym. Dziękuję również nauczycielom, opiekunom i rodzicom stypendystów, bo to również ich zasługa – powiedziała Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Nagrodzona młodzież była bardzo wdzięczna za wyróżnienie. Dziękując tym, którzy przyczynili się do ich sukcesów, potwierdzała, że w stypendium im. Andrzeja Radka, nie liczy się wyłącznie pomoc materialna.

– Jest to już moje czwarte stypendium, otrzymałem je za wysoką średnią w liceum, działalność w wolontariacie, w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, udział w programie Szlachetna Paczka. Dla mnie to nie tylko pomoc finansowa, która przyda się na zakup materiałów edukacyjnych, ale również znak, że to, co robię jest dostrzegane i służy społeczeństwu – mówił jeden z laureatów stypendium, Damian Pytel, obecnie student prawa i socjologii na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.