Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Politechnika zainaugurowała nowy rok akademicki

Nowy rok akademicki  2013/2014 zainaugurowali studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Gośćmi uroczystości byli: marszałek Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień i Bernard Antos, Sekretarz Województwa, zaś gościem honorowym minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która wygłosiła prezentację na temat „Finansowania badań naukowych z wykorzystaniem środków finansowych UE w perspektywie 2014-2020”.

 

 
Inauguracji towarzyszyło podsumowanie realizacji projektu „MODIN II – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno–badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”. Polegał on odnowieniu czterech budynków, czterech hal i wybudowaniu nowej auli uczelni. Modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ponad 97 mln zł.  
– Uczelnia stale się rozwija. Ten dynamiczny rozwój dotyczy wszystkich obszarów jej działalności – mówił podczas uroczystości rektor uczelni prof. Stanisław Adamczak. W tym roku chętnych na studia na PŚ było więcej niż miejsc.  Ich liczba przekroczyła 10 tysięcy. 7 tysięcy studentów będzie uczyć się na studiach  dziennych, a ponad 3 tys. na studiach zaocznych. Niż demograficzny Politechnikę ominął –  zauważył prof. Adamczak.
 
Gościem inauguracji był Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, który gratulował uczelni jej dynamicznego rozwoju, zarówno w przestrzeni infrastrukturalnej, jak i ludzkiej oraz życzył kolejnych udanych projektów.
 
Podczas uroczystości wykład inauguracyjny wygłosiła  minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która podkreślała, że Politechnika Świętokrzyska jest przykładem dziesiątek polskich uczelni, które wykorzystały wszystkie możliwości finansowania ze środków unijnych, jakie przed nimi stały. Ale jest  też przykładem, niestety już znacznie mniejszej grupy uczelni, która nie ma problemu ze studentami. –  To jest uczelnia, do której studenci zaczynają przychodzić w większej liczbie, niż było to przed jej modernizacją. Dobrze jest mieć ładne budynki i wspaniałe laboratoria, ale najważniejsze jest mieć kogo w tych budynkach uczyć – mówiła minister. Minister mówiła również o  tym, jak duże znaczenie dla rozwoju kraju ma współpraca pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami, a także rozwój kadr naukowych. – Żadne pieniądze nie kupią pomysłowości i kreatywności, które budzą się w głowach – mówiła Elżbieta Bieńkowska.
 
Minister podkreślała, że najważniejsze jest to, aby środki unijne traktować jak własne publiczne pieniądze. –  To są środki również z naszych podatków i ważne, abyśmy starali się je wykorzystać tak, jak wcześniej sobie bardzo starannie zaplanowaliśmy. Mamy w tej chwili po raz pierwszy taką możliwość od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mamy przyjęte przez rząd polskie strategie i krajową strategię rozwoju regionalnego i osiem strategii sektorowych, które są podstawą do tego, by planować wydatkowanie przyszłych środków finansowych – mówiła minister Bieńkowska.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl