Przedsiębiorcza młodzież nagrodzona!

Przedsiębiorcza młodzież nagrodzona!

Uroczyście zostało otwarte Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W dwupiętrowym, w pełni wyposażonym, nowoczesnym budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1900 m2, studenci i pracownicy naukowi będą mieli do dyspozycji pięć auli wykładowych, dwie pracownie komputerowe, a także nowoczesną salę konferencyjną. – Jestem przekonany, że młodzi ludzie zdobędą właśnie tutaj skuteczny oręż, który pomoże im w odnalezieniu się na konkurencyjnym rynku pracy – podkreślał marszałek Adam Jarubas. Uroczystości towarzyszyło wręczenie nagród w konkursie “Pomysł na biznes” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu powstało w ramach działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” RPO WŚ i kosztowało prawie 22, 5 mln złotych. Ponad 18 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja stanowiła I etap rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji.

W skład struktury nowego Centrum wchodzą m. in.: Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości i Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej, które świadczyć będą doradztwo dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu oraz zajmą się wypracowaniem powiązań kooperacyjnych z gospodarką, a także Akademickie Biuro Karier, Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr dla Gospodarki oraz jednostki instytutowe Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, zajmujące się badaniem rozwoju regionu i współpracy z gospodarką.

– Teraz te mury trzeba ożywić i wypełnić treścią, żeby Centrum żyło nie tylko dydaktycznie, ale również było miejscem, gdzie studenci otrzymają wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej czy poruszaniu się po rynku pracy, aby swoją wiedzę mogli spożytkować dla rozwoju regionu świętokrzyskiego – podkreślał prof. dr hab. Wojciech Saletra, dziekan Wydziału zarządzania i Administracji UJK.

Uroczystemu otwarciu Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu towarzyszyło wręczenie nagród w konkursie “Pomysł na biznes” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Laureatów i wyróżnionych oraz ich opiekunów uhonorowali marszałek Adam Jarubas, Wojciech Saletra, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, Ryszard Stępień, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego i Krzysztof Kobryń, prezes Wojewódzkiego Funduszu Pożyczkowego.

Na konkurs napłynęło 90 prac autorstwa uczniów świętokrzyskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy prezentowali swoje pomysły na założenie własnej firmy produkcyjnej czy usługowej, opisując zasady jej funkcjonowania, źródła pozyskania pieniędzy oraz bilans finansowy po pierwszym roku działania. Prace oceniało Jury złożone z przedstawicieli Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas oceny premiowane były szczególnie odważne, oryginalne projekty biznesowe, innowacyjność założeń marketingowych, konkurencyjność oraz niebanalne pomysły na wypromowanie produktu lub usługi.

Laureaci Konkursu “Pomysł na biznes”:
– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Emilia Słabiak, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach
II miejsce – Katarzyna Bujak, Sylwia Kubicka, Agnieszka Lach, Agata Oszczepalska, Milena Pędzich, Jan Rodak i Marta Terech – VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach.

Wyróżnienia:
Aleksandra Biskup, Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Dalia Gala, Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Paulina Gawlik, Karolina Kwiatkowska, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach
Tomasz Grzegorczyk, ZSP nr 1 w Jędrzejowie

– w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Michał Pietralik i Jakub Sołowiej, Gimnazjum nr 10 im. I  Dywizji Pancernej w Kielcach
II miejsce – Natalia Lipińska, Jakub Erbel – Gimnazjum nr 1 im. Gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach

Wyróżnienia:
Kacper Banasik, Bartosz Sieradzki – Gimnazjum nr 10 im. I Dywizji Pancernej w Kielcach
Sandra KępaMateusz Jabłucki – Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
Dominika Nowak – Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
Bartłomiej Jurek – Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie