Jubileusz “Ludowca Świętokrzyskiego”

Jubileusz “Ludowca Świętokrzyskiego”

Jubileusz 20-lecia obchodzi miesięcznik „Ludowiec Świętokrzyski”. Gośćmi uroczystości rocznicowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach byli m.in.: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos.