Młodzi na rynku pracy. Konferencja w UJK

Młodzi na rynku pracy. Konferencja w UJK

“Młodzi a rynek pracy. Aktywna młodzież – cenni obywatele” – konferencja pod takim tytułem odbyła się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas.

Spotkanie skierowane było do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa świętokrzyskiego oraz studentów wszystkich kierunków studiów.
Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Młodych Ludowców oraz Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach miała na celu szerokie interdyscyplinarne spojrzenie w wymiarze lokalnym i regionalnym na najistotniejsze problemy i bariery współczesnego rynku pracy, czekające na młodych ludzi. Podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. możliwości skorzystania ze wsparcia z funduszy europejskich dla nowotworzonych firm.