Kreatywne Mikołajki w RCNT

Kreatywne Mikołajki w RCNT

„Anatomia człowieka – czyli co kryje w sobie każdy z nas” – to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, w ramach którego wpłynęło ponad 270 prac wykonanych przez uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu gmin: Chęciny, Morawica oraz Sitkówka – Nowiny. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas zabawy – Kreatywne Mikołajki w RCNT. Wspólnie z dziećmi bawił się członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.

 

W piątek, 6 grudnia  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne pn. „Anatomia Człowieka – czyli co kryje w sobie każdy z nas”.
Każdy uczestnik konkursu, który przybył do Podzamcza, otrzymał nagrodę rzeczową, natomiast zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Zdzisława Wrzałkę, Starostę Kieleckiego oraz Roberta Jaworskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
Dopełnieniem uroczystości wręczenia nagród była Zabawa Mikołajkowa – Kreatywne Mikołajki w RCNT. Wzięło w niej udział ponad 220 dzieci, które mogły wziąć udział  w animacjach przeprowadzonych przez bajkowe wróżki i Koziołka Matołka z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie; warsztatów chemiczno-fizycznych oraz robotyki przygotowanych przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz eksperymentów i gier kreatywnych poprowadzonych przez pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin.

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Centrum Nauki, które obecnie budowane jest przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, a do tego czasu będą wystawione w siedzibie Centrum.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Zdzisław Wrzałka,  Starosta Kielecki.