Konsultacje projektu RPO w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konsultacje projektu RPO w Ostrowcu Świętokrzyskim

W poniedziałek, 9 grudnia odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020. Uczestniczyli w nich członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Janusz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji, firm z terenu powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego.

– Nasi goście, uczestnicy spotkania byli przygotowani do dyskusji, przeczytali założenia do RPO – powiedział po spotkaniu Kazimierz Kotowski. – Mówili, jak widzą możliwość realizacji tych zadań, które chcieliby realizować i już je wcześniej zgłosili. Przedstawiali też swoje wątpliwości, prosili o doprecyzowanie niektórych sformułowań. Pojawiły się też sugestie dotyczące przeznaczenia określonych środków, gdyby takie udało się wygospodarować. Wszystko z myślą i w trosce o to, by nasz region jak najlepiej wykorzystał swoje możliwości gospodarcze. Uważam to za jedno z lepszych spotkań.   
 
Niektórzy samorządowcy i przedsiębiorcy obawiają się, że środki z nowej perspektywy finansowej w największej części trafią do Kielc i powiatu kieleckiego. – Staramy się ułożyć to wszystko stosownie do uregulowań przyjętych i przekazanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – odpowiadał Kazimierz Kotowski na wątpliwości. – Kielecki Obszar Funkcjonalny stał się faktem. Jednak obszary funkcjonalne,  trzy miasta północne nad Kamienną, które odgrywały i odgrywają znaczącą rolę, będą miały także swoje środki do wykorzystania. Myślę, że się pogodzimy.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele lokalnych mediów. Dziennikarzy interesowały karty informacyjne o projektach zgłoszonych do RPO przez świętokrzyskie gminy i powiaty. Spośród 115 samorządów tylko 3 nie przesłały swoich propozycji.

Z powiatu ostrowieckiego ciekawym projektem jest objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bodzechów, budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury. W powiecie skarżyskim zwraca uwagę projekt budowy e-biblioteki gminnej w Skarżysku Kościelnym. Z kolei w powiecie starachowickim wyróżnia się projekt obejmujący zintegrowaną rewitalizację centrum Mirca poprzez odnowę na różnych płaszczyznach zdegradowanych terenów i obiektów.