Różowa Wstążka

10 września zapraszamy na Marsz Życia i Nadziei

Świętokrzyski Klub Amazonki oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zapraszają w najbliższą sobotę 10 września na coroczny Marsz Życia i Nadziei, połączony z akcją profilaktyczną i bezpłatnymi badaniami.

Marsz rozpocznie się o godzinie 11.00 w Parku Miejskim. Przemarsz ulicami Staszica i Sienkiewicza do Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości oraz akcja profilaktyczna. W ramach akcji będą dostępne bezpłatnie:

  • konsultacje i badanie palpacyjne piersi przez lekarza onkologa,
  • w cytobusie – mobilnym gabinecie położnej ŚCO będą dostępne bezpłatne badania:
  • cytologia konwencjonalna i płynna (dla pań w wieku 25-59 lat – zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy)
  • opcjonalnie diagnostyka molekularna wirusa HPV – badanie pilotażowe przeznaczone dla kobiet w wieku 30-59 lat. Uwaga! O tym, czy pacjentka zostanie zakwalifikowana do tego badania, decyduje system informatyczny, po wprowadzeniu jej danych.
  • Na stoisku edukacyjnym bezpłatnie:
  • analiza składu ciała, pomiar tkanki tłuszczowej i BMI
  • konsultacje dietetyczne
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • nauka samobadania piersi na fantomach
  • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy