Plakat Konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Konkurs – Lider Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłaszają Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”.

Konkurs skierowany jest do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. instytucji biznesu,
  3. podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd Prospołeczny:

  1. Samorząd Prospołeczny do 20 tys. mieszkańców
  2. Samorząd Prospołeczny – powyżej 20 tys. mieszkańców.

Kategoria II. Biznes Prospołeczny:

  1. Biznes Prospołeczny –małe i mikro przedsiębiorstwa
  2. Biznes Prospołeczny 0średnie i duże przedsiębiorstwa;

Kategoria III. Podmiot Ekonomii Społecznej.
Kategoria IV. Nagroda specjalna

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, dopisując w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).
Nabór wniosków upływa z dniem 10.10.2022 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefon: 41 342 11 40, 41 342 11 80.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”.

Formularz zgłoszeniowy konkursu Lider Ekonomii Społecznej 2022 r.

Regulamin Konkursu Lider Ekonomii Społecznej