100 1024x768

„100 100-latków na 100-lecie”

To unikatowy projekt realizowany przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Muzeum Wsi Kieleckiej zostało jego partnerem w województwie świętokrzyskim.

Zadaniem pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej będzie przeprowadzenie i nagranie w formie audio oraz video czterech wywiadów biograficznych ze świadkami historii urodzonymi w czasach bliskich odzyskaniu niepodległości – w 1923 r. i wcześniej. W ramach projektu, który rozpoczął się w 2018 r. i potrwa do 2020 r. powstanie 100 takich relacji zebranych w całym kraju.
Opracowany materiał, Muzeum przekaże do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Tam zostanie zarchiwizowany i będzie udostępniany w celach naukowych i popularyzatorskich. Efektem projektu będą także wystawa i wydawnictwo.

MWK  serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby opowiedzieć o osobistych przeżyciach związanych z pierwszymi latami odzyskania niepodległości przez Polskę, dorastaniu w II RP, przeżyciach z czasu II wojny światowej i lat powojennych do kontaktu z Muzeum Wsi Kieleckiej.