Uroczyste Wręczenie Umowy Beneficjentom (6)

12,5 mln zł z UE na nowe projekty „społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego

Nowe świetlice środowiskowe i pomoc dla rodzin, kluby dla seniorów, domowa opieka dla osób niesamodzielnych, ponadto rozwój „cyfrowej” edukacji w szkołach podstawowych oraz wsparcie dla szkół zawodowych – to wszystko wydarzy się dzięki trzynastu nowym projektom RPO, objętym dziś umowami o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

– Z nowych projektów RPO skorzysta blisko 1150 mieszkanek i mieszkańców regionu świętokrzyskiego – powiedziała wicemarszałek Renata Janik, podczas uroczystego zawarcia umów w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

– Nowe przedsięwzięcia będą realizowane w gminach: Raków, Górno, Zagnańsk, Daleszyce, Działoszyce, Pierzchnica, Gnojno, Koprzywnica, Morawica, Bieliny oraz w mieście Kielce – poinformował z kolei marszałek Andrzej Bętkowski.

– Spośród trzynastu projektów, objętych dziś umowami o dofinansowanie, sześć przedsięwzięć dotyczy tworzenia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze – stwierdziła wicemarszałek Renata Janik. – Z projektów skorzysta blisko 330 dzieci oraz 150 rodziców. Powstanie 17 świetlic środowiskowych, w których dostępnych będzie ponad 300 miejsc. Placówki będą tworzone głównie na obszarach wiejskich naszego regionu, gdzie dzieci i młodzież mają wciąż ograniczony dostęp do miejsc, w których mogłyby w sposób ciekawy, a jednocześnie wartościowy, spędzać czas wolny.

– Fundusze na projekty społeczne w aktualnie wdrażanym Regionalnym Programie Operacyjnym, zaplanowanym na lata 2014 – 2020, są już praktycznie w całości wykorzystane – powiedziała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Natomiast środki unijne, którymi dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przeliczane są „na bieżąco” na złotówki. Aktualny, zwyżkujący kurs euro spowodował, że w budżecie RPO pojawiły nowe środki. To właśnie pozwoliło na dofinansowanie kolejnych, ciekawych projektów.

Trzy nowe projekty dotyczą wsparcia i opieki dla seniorów oraz tworzenia klubów seniora. Z unijnego wsparcia skorzysta łącznie 150 seniorów. Przedsięwzięcia będą realizowane w gminie Raków, Górno oraz Daleszyce.

Celem dwóch projektów jest rozwijania w szkołach ogólnokształcących nauczania opartego na komputerach i Internecie. Przedsięwzięcia obejmą łącznie 368 uczniów oraz 52 nauczycieli, będą realizowane w Szkole Podstawowej w Porąbkach (gmina Bieliny) oraz w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach.

Edukację zawodową będzie rozwijał projekt Zespołu Szkół Nr 2 w Kielcach, skierowany do 80 uczniów kształcących się na kierunkach: technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa oraz monter robót wykończeniowych. Wszyscy uczniowie odbędą płatne staże u lokalnych pracodawców.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy zrealizuje projekt, dzięki któremu z długoterminowej, domowej opieki pielęgniarskiej skorzysta 10 osób niesamodzielnych, zaś dla ich opiekunów zapewnione zostanie wsparcie psychologiczne. W gminie powstanie ponadto wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której dostępne będą m. in. specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, wózki inwalidzkie, podnośniki oraz materace przeciwodleżynowe.