Mapa Województwa Z Zaznaczoną Lokalizacją Łopuszna I Piekoszowa

2 nowe miasta na mapie województwa świętokrzyskiego

Od 1 stycznia 2023 r. województwo świętokrzyskie ma 2 nowe miasta – Piekoszów oraz Łopuszno. Miejscowości te uzyskały prawa miejskie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, które 25 lipca ubiegłego roku przyjęła Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Gratulacje na ręce burmistrzów Łopuszna i Piekoszowa złożyli m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski.

W nowym roku na mapie Polski pojawiło się 15 kolejnych miast. 29 grudnia 2022 r., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele gmin odebrali z rąk premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra Pawła Szefernakera akty nadania statusu miasta oraz symboliczne klucze.

Gratulacje mieszkańcom nowych świętokrzyskich miast – Piekoszowa i Łopuszna, podczas noworocznych spotkań, na ręce burmistrzów Ireny Marcisz i Zbigniewa Piątka złożyli m.in: parlamentarzyści Krzysztof Słoń, Krzysztof Lipiec, Mariusz Gosek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i wiceprzewodniczący Mieczysław Gębski, starosta kielecki Mirosław Mirosław Gębski.

Nadanie statusu miasta to w większości przypadków przywrócenie praw miejskich odebranych m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. O nadaniu statusu miasta decyduje m.in. stopień urbanizacji danego terenu. Istotne są także cechy funkcjonalno-przestrzenne, które przesądzają o ich miejskim charakterze. Ponadto większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Ważne jest również dobre skomunikowanie miasta, tj. bliskość linii kolejowej, dogodne połączenia drogowe.

Wśród nowych miast w Polsce znalazły się m.in. Czarny Dunajec i Książ Wielki w Małopolsce, a także Jastrząb obok Szydłowca w Mazowieckiem.

na podstawie serwisu rządowego RP oraz serwisów internetowych miast Łopuszno i Piekoszów

fot. facebook

Galeria zdjęć