35648071 450117648792394 5144007507793936384 N

20 kilometrów na 20. lecie województwa świętokrzyskiego

To propozycja dla tych, którzy lubią piesze wędrówki i w ten sposób chcieliby uczcić 20-lecie istnienia województwa świętokrzyskiego. Uczestnikami rajdu szlakami Gór Świętokrzyskich mogą być przede wszystkim osoby pełnoletnie. Impreza odbędzie się 8 września.

20lecie Do Wstepniaka Male
Logo 20 lat województwa świętokrzyskiego

Celem rajdu jest uczczenie 20-tej rocznicy powstania województwa świętokrzyskiego i 110-tej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach, integracja środowiska turystycznego, popularyzowanie ochrony przyrody i propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz poznawanie turystycznych walorów regionu. 20 – kilometrowa trasa, która prowadzi przez Świętą Katarzynę, Łysicę, Kakonin, Podlesie, Hutę Szklaną, Święty Krzyż i kończy w Nowej Słupi wymaga dobrej kondycji. Dlatego uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, organizatorzy przewidują dopuszczenie do udziału także młodsze osoby, ale pod warunkiem, że będą z opiekunem.
Udział w rajdzie jest płatny, wpisowe wynosi 25 złotych. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ubezpieczenie, mapę z przebiegiem trasy, transport z Kielc do Świętej Katarzyny i z Nowej Słupi do Kielc, ciepły posiłek na trasie marszu i na mecie, pamiątkowy dyplom i medal oraz potwierdzenie GOT i OTP i odznak regionalnych.

Organizatorami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi i Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej.

Lokalizacja