2,5 Mln Zł Na Drogi Dojazdowe Do Gospodarstw Rolnych (1)

2,5 mln zł na drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych

Ponad 27 km dróg, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych dzięki środkom finansowym, które otrzymały świętokrzyskie gminy. Umowy  z przedstawicielami 67 samorządów podpisali dziś w Filharmonii Świętokrzyskiej marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Wsparcie województwa dla tego typu przedsięwzięć wynika z realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin w 2020 roku. Środki budżetu województwa przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu opłat wnoszonych przez gminy, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

– Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – Program ma na celu poprawę stanu dróg i ułatwienie pracy rolnikom, którzy często wykorzystują nowoczesny sprzęt, wymagający odpowiednich nawierzchni dróg. Za otrzymane wsparcie finansowe, drogi dojazdowe do pól zyskają asfaltowe lub utwardzone nawierzchnie, wybudowane zostaną zjazdy i kanały odwodnieniowe.

Wnioski o wsparcie budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę prawie 4,1 mln zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dofinansować wszystkie wnioskujące gminy i przeznaczył na ten cel 2 mln 458 tys. zł. Dzięki wsparciu zmodernizowanych zostanie ok. 27,4 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

–  Drogi dojazdowe do pól zawsze były ważne dla obszarów wiejskich. Tymi szlakami od wieków rolnicy docierali do swoich upraw czy gospodarstw. Dlatego cieszę się, że każdego roku, wyremontowanych i nowo wybudowanych dróg przybywa. Ludzie czekają na tego typu inwestycje, które są realizowane przez samorządy gminne. Dziś podpisujemy umowy z 67 gminami o wartości 2,5 mln zł, dzięki czemu przybędzie nam około 30 km dróg dojazdowych do pól – mówi członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Galeria zdjęć