Marszałek Przekazuje Umowę Burmistrzowi Morawicy W Towarzystwie Wicemarszałkini I Dyrektor Departametu Efs.

25 mln zł z Funduszy Europejskich na nowoczesną edukację w świętokrzyskich szkołach podstawowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł dziś pierwszą transzę 10 umów, spośród łącznej puli 42 projektów dla szkół podstawowych, które zostaną uruchomione w najbliższym czasie i dofinansowane łączną kwotą blisko 25 mln zł. Projekty będą realizowane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Przez najbliższe dwa lata blisko 7,5 tys. uczniów weźmie udział w niezwykle interesujących, nieszablonowych zajęciach, które pozwolą im rozwijać talenty i pogłębiać zainteresowania edukacyjne, a także wzmocnią ich rozwój psychospołeczny.  

Projekty będą realizowane w 85 szkołach podstawowych, działających na terenie gmin: Baćkowice, Bałtów, Bieliny, Bliżyn, Busko-Zdrój, Chęciny, Daleszyce, Działoszyce, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Krasocin, Łączna, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Morawica, Nowa Słupia, Ostrowiec Świętokrzyski, Piekoszów, Połaniec, Radoszyce, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna, Słupia Konecka, Smyków, Starachowice, Strawczyn, Wąchock, Wola Morawicka, Zagnańsk.

– Bardzo ważnym elementem projektów będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, zaś ze szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych skorzysta blisko 860 nauczycieli – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski. – W wielu projektach szczególnie duży nacisk kładziony jest na podnoszenie przez nauczycieli  kwalifikacji w zakresie wiedzy oraz kompetencji psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia i studia dadzą pedagogom umiejętności lepszego niż dotychczas wspierania uczniów.

– Te przedsięwzięcia mają kompleksowy charakter, a ich głównym założeniem jest rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół podstawowych o dodatkowe zajęcia, wykraczające poza standardowy program nauczania, a jednocześnie dopasowane do potrzeb uczniów – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Dzięki Funduszom Europejskim uczniowie zyskają szanse na pogłębienie swojej wiedzy z przedmiotów szkolnych, szczególnie ścisłych i przyrodniczych. Będą także uczyć się języków obcych i nowoczesnych technologii, zyskają szanse na rozwijanie kompetencji osobistych, na odkrywanie swojej samodzielności, talentów i zainteresowań. Jednym słowem – będą zdobywać cały wachlarz umiejętności, które w przyszłości mogą być niezwykle przydatne na rynku pracy i w codziennej aktywności społecznej. A nawet w życiu rodzinnym i kontaktach z rówieśnikami, bo przecież np. warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami, które zaplanowano w wielu projektach, mogą pomóc młodym ludziom lepiej rozumieć siebie, a w efekcie nawiązywać głębsze relacje z bliskimi im osobami. Myślę, że to jest ogromna wartość we współczesnym, cyfrowym, pełnym pośpiechu, internetu i mediów społecznych, a tym samym niestety nieco odhumanizowanym świecie.

– W projektach zaplanowano również doradztwo zawodowe i edukacyjne – podkreślała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Te zajęcia dadzą uczniom wiedzę na temat ich słabych i mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych. To będzie dla nich także przygotowanie do bardziej świadomego określenie dalszych planów edukacyjnych, a być może nawet okazja do wybrania konkretnego zawodu  – już na etapie szkoły podstawowej.