Tomasz Jamka, Andrzej Bętkowski I Bogdan Wenta Tuż Po Podpisaniu Porozumienia

250 dzieci z Obwodu Winnickiego będzie wypoczywać w regionie dzięki drugiej edycji projektu „Kielce CAMP dla Winnicy”

Pragnąc pomóc zaprzyjaźnionemu Obwodowi Winnickiemu na Ukrainie w tym ciężkim momencie w jakim znajduje się kraj naszych sąsiadów z uwagi na rosyjską agresję oraz mając na uwadze partnerskie relacje pomiędzy Obwodem Winnickim a Województwem Świętokrzyskim oraz Miastem Kielce a Miastem Winnica samorządy te postanowiły zorganizować wakacyjny wypoczynek dzieci z Obwodu Winnickiego i Miasta Winnica w województwie świętokrzyskim. Dziś w Urzędzie Miasta Kielce marszałek Andrzej Bętkowski oraz Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa podpisali w tej sprawie z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą stosowne porozumienie. W wydarzeniu wziął także udział Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego.

 – Wojna na Ukrainie dotyka wszystkich, ale najbardziej dotkliwe konsekwencje ponoszą dzieci, dlatego mamy nadzieję, że wypoczynek, który dla nich zorganizuje wraz z Miastem Kielce Samorząd Województwa w jakiś sposób pozwoli oderwać się od tych koszmarów, które im towarzyszą – powiedział podczas uroczystego podpisania porozumienia marszałek Andrzej Bętkowski. – Winnica nie jest bezpośrednio dotknięta działaniami wojennymi, ale zdajemy sobie sprawę w jakich warunkach mieszkające tam dzieci żyją i jakie informacje są im przekazywane przez wszelkiego rodzaju komunikatory oraz co do nich dociera od osób, które były na froncie. Ich egzystencja to nie jest czas beztroski, czas letniego wypoczynku jakim dysponują w wakacje nasze polskie dzieci – dodał marszałek.

W ramach drugiej edycji projektu „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2023” planuje się zorganizowanie w dniach 19 czerwca – 13 sierpnia br. wypoczynku stacjonarnego dla 250 dzieci z Obwodu Winnickiego w Szkolnym Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach. Wypoczynkiem zostaną objęte dzieci zmagające się z traumą związaną z działaniami wojennymi, których rodziny zostały doświadczone okrucieństwem konfliktu w tym dzieci polonijne z Obwodu Winnickiego, słuchacze sobotnio-niedzielnej  szkoły Polskiej w Winnicy, prowadzonej nieprzerwanie przez Konfederację Polaków Podola.

– Bardzo chcemy, by wypoczęły i zapomniały o tragedii, która wydarza się w ich ojczyźnie, dlatego będą przyjęte przez nas bardzo serdecznie – podkreślał członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. – Zapewnimy im wraz z Miastem Kielce bogaty program – zajęcia sportowe i edukacyjne, ale chcemy również, by odwiedziły nasze wspaniałe perełki turystyczne. Ale przede wszystkim tworząc wspaniałą atmosferę, będziemy chcieli pomóc im choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, która panuje w ich kraju.

Pobyt dzieci będzie zorganizowany w czasie 5 następujących po sobie dziesięciodniowych turnusów i obejmować będzie realizację programu zawierającego zajęcia sportowe, edukacyjne, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach komponentu edukacyjnego zorganizowane zostaną wycieczki po regionie świętokrzyskim (m.in. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, gdzie przeprowadzone zostaną warsztaty i zajęcia edukacyjne, Zamek w Chęcinach, Skansen w Tokarni i zajęcia połączone z wypoczynkiem nad wodą i nauką zachowań nad akwenami wodnymi) oraz zajęcia z języka polskiego.

Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczno-instruktorska Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz ich ukraińscy wychowawcy.

Koszt całkowity przedsięwzięcia, obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną, realizację programu w Kielcach i animację czasu wolnego to około 370 tysięcy złotych z czego 70 tysięcy  to wkład Województwa Świętokrzyskiego. Pozostałą część czyli 300 tysięcy wnosi Miasto Kielce.

Urząd Marszałkowski, jako wkład Województwa Świętokrzyskiego, sfinansuje transport pomiędzy Kielcami a granicą państwa, wycieczki m.in. do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Parku Etnograficznego w Tokarni, na zamek w Chęcinach, do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i na Cedzynę. Urząd Marszałkowski sfinansuje także okolicznościowe koszulki.

 

 

Galeria zdjęć