Laborant ubrany w odzież ochronną podczas pracy

250 testów dziennie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Około 250 testów na obecność koronawirusa wykonuje dziennie Laboratorium Wirusologii Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Pracownia została wyposażona dzięki wsparciu ze środków unijnych.

Laboratorium, które ruszyło pod koniec kwietnia, wykonuje badania na potrzeby pacjentów i pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz szpitali – MSWiA w Kielcach, św. Łukasza w Końskich i lecznicy w Opatowie. Badane są tu wymazy pobierane z nosa i gardła od pacjentów przed przyjęciem ich do leczenia stacjonarnego oraz przed rozpoczęciem chemioterapii. Diagnozowani są także pacjenci i pracownicy szpitali, którzy mieli kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mają objawy infekcji.

Uruchomienie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pracowni do wykonywania testów na obecność koronawirusa możliwe było dzięki wsparciu ze środków unijnych w wysokości 1 mln 552 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiono wyposażenie laboratorium: dwa aparaty do izolacji wirusowego RNA, dwie komory laminarne do przeprowadzania izolacji RNA, cztery aparaty do real time PCR do wykrywania wirusa, trzy komputery, wirówki oraz zamrażarkę na -80 st C. Pracownia czeka jeszcze na stację pipetującą i zamrażarkę na -20 st. C.

Na potrzeby Laboratorium Wirusologii Molekularnej zaadaptowane zostały osobne pomieszczenia wyposażone w system śluz oraz urządzeń filtrujących i dezynfekujących powietrze w pracy ciągłej. Laboratorium zostało wyposażone także w komory laminarne i system zabezpieczeń pozwalający na pracę z materiałem zakaźnym (aerozolem).

– Diagnostyka oparta na najwyższych standardach ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa epidemicznego w placówkach służby zdrowia. Priorytetem jest ograniczenie szerzenia się wirusa, izolacja osób chorych i przerwanie łańcucha zakażeń – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Warto dodać, że Zakład Diagnostyki Molekularnej od początku działalności wykonał już ponad 15 tys. testów. Z liczby tej w 1 101 przypadkach potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Początkowo badano tu ok. 50 próbek dziennie, obecnie liczba ta wzrosła do 200-250. Wykonywane są tu testy molekularne (genetyczne) na obecność wirusa SARS CoV-2, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.

Galeria zdjęć