Konferencja naukowa “Wieś polska podczas II wojny światowej

Konferencja naukowa “Wieś polska podczas II wojny światowej

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zapraszają na konferencję naukową “Wieś polska podczas II wojny światowej” organizowaną w ramach obchodów  „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” oraz “76. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów”. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godz. 9.30 w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej “Przystanek Historia”, ul. Warszawska 5 w Kielcach.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Zabić, zrujnować, zniszczyć – straty wojenne Kielecczyzny w II wojnie światowej 1939–1945”.

Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 76. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów.

Program konferencji:

-“Zbrodnie niemieckie na wsi w 1939 r.”/ dr Tomasz Domański (Delegatura IPN w Kielcach),

„Wybrane aspekty dotyczące eksploatacji ekonomicznej wsi na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w latach okupacji niemieckiej” / Tomasz Sudoł (BBH IPN w Warszawie),

„Praca przymusowa więźniów w kompleksie obozowym Auschwitz III-Monowitz i w podobozie Bobrek” / dr Wojciech Wichert (Oddział IPN w Szczecinie),

„Losy mieszkańców Michniowa – przymusowych robotników w III Rzeszy” / Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej),

„Straty na wsi polskiej na przykładzie powiatu opatowskiego” / dr Katarzyna Jedynak (Muzeum Wsi Kieleckiej),

„Niemieckie represje na wsi w świetle dokumentów Armii Krajowej” / dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach).

Wstęp bezpłatny.

Lokalizacja