Obradował Konwent Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Regionu Świętokrzyskiego

Obradował Konwent Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Regionu Świętokrzyskiego

Zmiany przepisów w zakresie ochrony powietrza, finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, propozycje założeń do antysmogowej uchwały Sejmiku Województwa to główne tematy obrad Konwentu Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów Regionu Świętokrzyskiego. W spotkaniu w Filharmonii Świętokrzyskiej uczestniczył członek Zarządu Województwa Marek Jońca.


Zgromadzonych gości przywitał Robert Jaworski, burmistrz Chęcin, który od niedawna pełni także funkcję prezesa Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. – To już nasze drugie spotkanie w tej kadencji, podczas którego będziemy omawiać niezwykle ważne tematy dla naszego województwa związane z ochroną powietrza, środowiska czy środkami unijnymi – mówił Robert Jaworski.

Problemy związane z ochroną przyrody nie są obce Markowi Jońcy, członkowi Zarządu Województwa: – 12 lat pracy w samorządzie daje ogromne doświadczenie, a jednocześnie pozwala patrzeć szerzej na problemy, które nas otaczają. Działania w ochronie powietrza, wody czy środowiska wymagają odmiennego i szczególnego podejścia. Dziś będziemy rozmawiać o stanie powietrza, które każdego roku zabija ponad 40 tysięcy Polaków. Dziękuję, że zgromadzenie podejmuje się dyskusji, aby przeciwdziałać  problemom związanym z ochroną środowiska – mówił Marek Jońca.

Uczestnicy spotkania wysłuchali założeń do nowego projektu programu ochrony środowiska, które przedstawiła Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Z udziałem Marcina Jaczewskiego z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dyskutowano nad finansowaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dyskutowano także nad propozycjami założeń do antysmogowej uchwały Sejmiku Województwa, którą przedstawił Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast Przemysław Janiszewski, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju poinformował uczestników Konwentu o nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego swoją działalność rozpoczął w 2001 roku. Obecnie zrzesza 99 gmin. Głównym jego celem jest wspieranie inicjatyw i idei rozwoju społeczności lokalnych oraz ochrony wspólnych interesów. Współdziała na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami regionu świętokrzyskiego. Zadania swoje realizuje poprzez koordynację działań samorządów gmin i województwa, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych oraz współdziałanie z korporacjami samorządowymi, administracją rządową i jednostkami wojewódzkimi w sprawach istotnych dla miast i gmin.

Lokalizacja