Osoby nagrodzone stoją z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim

Statuetki Koziołka dla najbezpieczniejszych samorządów

Powiaty włoszczowski, kielecki i starachowicki otrzymały statuetki Koziołka za wykraczające poza standard działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w roku 2018. Uroczyste podsumowanie wyników programu Bezpieczne Świętokrzyskie za rok ubiegły oraz wręczenie nagród miało miejsce w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w dn. 17 czerwca 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Główną ideą Programu Bezpieczne Świętokrzyskie jest szeroko rozumiana współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jest on wspólną inicjatywą i zobowiązaniem do jego realizacji: Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

– Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka i każdej rodziny, a dbałość o to bezpieczeństwo jest obowiązkiem wszystkich zajmujących się działalnością publiczną oraz wszystkich służb. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w podsumowaniu jubileuszowej edycji programu – marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dziękuję wszystkim uczestnikom Programu za to, że dokładacie starań, by bezpieczeństwo w Waszych gminach, powiatach oraz na terenie województwa było na wysokim poziomie, a dane potwierdzają, że jesteśmy pod tym względem wysoko na tle kraju – dodał marszałek.

Jak podkreślał Robert Jaworski, prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, celem Programu Bezpieczne Świętokrzyskie jest wspieranie aktywności i promocja samorządów, na terenie których osoby fizyczne i prawne przyczyniły się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Statuetki Koziołka otrzymały powiaty, których działania w zakresie bezpieczeństwa wykraczają poza ramy przewidziane przepisami prawa: Powiat Włoszczowski (I miejsce), Powiat Kielecki (II miejsce), Powiat Starachowicki (III miejsce). Wyróżniono również: Miasto Kielce (IV miejsce), Powiat Jędrzejowski (V miejsce) i Powiat Konecki (VI miejsce).

Zwycięski Powiat Włoszczowski doceniono za ciekawe inicjatywy adresowane do lokalnej społeczności, obejmujące m. in. szkolenie uczniów szkół z terenu powiatu włoszczowskiego i ich sukcesy w zawodach bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także stworzenie przez straż pożarną dwóch spotów profilaktycznych. Jeden dotyczył zagrożenia tlenkiem węgla i popularyzowania czujników wykrywających tę substancję, a drugi był poświęcony problemowi wypalania traw. Spoty emitowano m. in. przed seansami w kinie we Włoszczowie oraz w Internecie. – Ta nagroda to ogromna satysfakcja. Nagrodę odebrałem jako starosta, ale chcę podkreślić, że to ogromny sukces wszystkich osób działających w 2018 roku na rzecz bezpieczeństwa w naszym powiecie. To sukces wielu ludzi, szkół czy stowarzyszeń, które pracują wspólnie, by ten stan bezpieczeństwa był coraz wyższy – mówił starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Statuetkami wyróżniono również gminy: Mirzec, Stąporków, Ruda Maleniecka, Morawica, Ćmielów, Sitkówka-Nowiny. Trzy specjalne wyróżnienia przypadły osobom i podmiotom, które są liderami w swoich środowiskach, podejmującymi niekonwencjonalne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Są to: Iza Wierzba, koordynator ds. profilaktyki Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, inicjatorka i koordynatorka licznych konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; Marcin Sztuka, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, którego podopieczni odnoszą sukcesy w turniejach i konkursach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice organizująca m. in. liczne konkursy związane z udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

– Po 20 latach realizacji Programu Bezpieczne Świętokrzyskie możemy podsumować, że te wspólnie podejmowane przez tyle lat działania przynoszą wspaniały skutek, bo województwo świętokrzyskie jest jednym z najbezpieczniejszych w całym kraju – podkreślał Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Dzierżak.

W uroczystości wzięli udział także senator Krzysztof Słoń i wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski.

Program Bezpieczne Świętokrzyskie obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie, akcentując społeczny kontekst działań różnych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa.