Plakat Promujący Konferencję Na Którym Są Warzywa I Owoce, Opatrzony Napisem Świętokrzyskie

Porozmawiają o potencjale sektora spożywczo-przetwórczego

VIII edycja międzynarodowej konferencji promującej potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego odbędzie się 24 września 2021 r. o godz. 9.30 na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w strukturach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Udział w konferencji wezmą m.in.: przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele izb bilateralnych, a także regionalni przedsiębiorcy, parlamentarzyści, europosłowie ziemi świętokrzyskiej i sandomierscy samorządowcy.

Celem tegorocznego wydarzenia będzie nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji sektora spożywczo-przetwórczego na rynkach zagranicznych. Program konferencji przewiduje m.in. udział i wystąpienia przedsiębiorców zagranicznych, a także  spotkania o charakterze biznesowym oraz wizyty w regionalnych grupach producenckich
i zakładach przetwórczych.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o zarejestrowanie się wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://konferencja2021sandomierz.pl/rejestracja.  Z uwagi na obecne obostrzenia związane z pandemią COVID-19, liczba uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Międzynarodowa konferencja połączona jest z przyjazdową misją gospodarczą  przedstawicieli przedsiębiorców z Chorwacji, Rumunii, Gruzji, Serbii oraz  Węgier. Będzie to doskonała okazja do promowania oferty eksportowej regionalnych producentów i jednocześnie wzmocnienia rozpoznawalności marki świętokrzyskich produktów na rynkach międzynarodowych. Oba wydarzenia finansowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, z projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.