Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku

Reprezentacja Młodzieżowego Sejmik w Radzie do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Veronika Kurdybakha będzie reprezentować Młodzieżowy Sejmik w Radzie do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Dziś odbyło się inauguracyjne posiedzenie tego gremium, w którego skład weszli również m.in. przedstawiciele świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Nominację do prac w Radzie do Spraw Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku wręczył marszałek Andrzej Bętkowski.


– Zaproszenie do pracy w tym gremium to dla mnie ogromny zaszczyt. Mam nadzieję, że godnie będę reprezentować w nim świętokrzyską młodzież – podkreśla Veronika Kurdybakha, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Rada ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest forum doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa, a także bieżąca ich ocena.

więcej na temat Rady 

Galeria zdjęć