Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Onkologia z większym dofinansowaniem

O 5,8 mln zł wzrosło unijne dofinansowanie projektu głębokiej modernizacji energetycznej dziesięciu budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Decyzję o dodatkowym  wsparciu tej ważnej inwestycji podjął podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

W zlokalizowanym przy ul. S. Artwińskiego w Kielcach kompleksie ŚCO zaplanowano prace termomodernizacyjne, w tym m.in. modernizację instalacji, ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacji, montaż systemu zarządzania energią, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Dzięki realizacji projektu nastąpią oszczędności energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii, a także spadek emisji gazów cieplarnianych.

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” realizowany jest z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Po zwiększeniu wysokości dofinansowania wsparcie tego przedsięwzięcia z funduszy europejskich zamknie się w kwocie ponad 27 mln zł, zaś jego koszt całkowity wyniesie prawie 32 mln zł.

– W kończącej się unijnej perspektywie w ramach RPOWŚ dofinansowywaliśmy projekty służące efektywności energetycznej, które realizowały placówki służby zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe czy straże pożarne – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwala bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery. Dlatego cieszymy się, że w regionie świętokrzyskim realizowane są projekty ze wsparciem środków unijnych, dzięki którym możliwa jest poprawa efektywności energetycznej. To nie tylko wielka korzyść dla środowiska, ale i sposób na obniżenie opłat za energię elektryczną – dodaje marszałek.