Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Będzie obradować Komisja Budżetu i Finansów

W dniu 21 września 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sali 102 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Obrady rozpoczną się o godz. 08.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie.
  8. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.