50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Sadowie

50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Sadowie

Uroczystość złotych godów organizowana przez gminę Sadowie to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego jubilaci obchodzą swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego. W piątek 5 lipca w uroczystości wziął udział wicemarszałek Grzegorz Socha, który gratulował jubilatom zaangażowania, miłości i poświęcenia, jakie wnieśli w swoje małżeństwo przez całe te lata. 

– Uroczystość złotych godów organizowana przez gminę Sadowie jest nie tylko okazją do świętowania, ale także do podziękowania za wzór i inspirację, jaką stanowią jubilaci dla innych par. To również moment refleksji nad wartością miłości, lojalności i wspólnego życia, które są fundamentem udanego małżeństwa – mówił wicemarszałek Grzegorz Socha.

Podczas uroczystości gmina Sadowie przygotowała specjalną ceremonię wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, która ma symboliczne znaczenie i jest wyrazem uznania dla jubilatów.

Takie uroczystości są ważne nie tylko dla jubilatów, ale także dla społeczności lokalnej, która dzięki nim może świętować i celebrować miłość i trwałość związków.