8 września w Opatowie odbędą się 19. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

8 września w Opatowie odbędą się 19. Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

Doroczne regionalne święto plonów w Opatowie będzie podziękowaniem za udane zbiory, ale też okazją do poznania zwycięzców konkursów rolniczych, obejrzenia nowoczesnych maszyn, posmakowania doskonałych produktów regionalnych, czas odpoczynku i zabawy.

Dożynki wojewódzkie rozpoczną się przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Miasta w Opatowie do Kolegiaty pw. św. Marcina. Tu odprawiona zostanie uroczysta msza w intencji rolników, zakończona procesją i poświęceniem powiatowych wieńców dożynkowych. Po zakończonej eucharystii zebrani, tworząc dożynkowy korowód, przejdą na opatowski rynek, gdzie rozpocznie się obrzęd dożynkowy przygotowany przez Wojewódzki Dom Kultury z udziałem delegacji powiatowych, które ośpiewają i obtańczą swoje wieńce, wyłonione w konkursach powiatowych.
Starostami dożynek wojewódzkich będą Edward Kupiec ze Strzyżowic koło Opatowa oraz Renata Jędrzejewska z podopatowskich Wojciechowic. Starosta dożynek, Edward Kupiec od 11 lat jest sołtysem w Strzyżowicach, zawodowo prowadzi własne gospodarstwo rolne, jest także czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, opiekuje się świetlicą wiejską. Starościna rolniczego święta, Renata Jędrzejewska od 24 lat wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, zajmując się produkcją zbóż, warzyw, hodowlą bydła mlecznego i opasowego. Choć praca pochłania jej wiele czasu, pani Renata chętnie spędza wolne chwile przy kucharzeniu, jej pasją jest również… księgowość.

 

strarosta uroczystości
Starosta Dożynek Wojewódzkich w Opatowie – Edward Kupiec
starościna
Starościna dożynek Renata Jędrzejewska

Podczas uroczystości w Opatowie poznamy zwycięzców konkursów, organizowanych przez instytucje działające w obszarze rolnictwa – „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku” prowadzonego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą, konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, ogłoszonego przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz rywalizacji o tytuł „Świętokrzyskiego rolnika roku 2019”, który przygotowały wspólnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Rozstrzygnięty zostanie również wojewódzki konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. Oceniać go będzie jury, w którym zasiądą etnografowie, przedstawiciele Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzkiego Domu Kultury, ŚODR, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Imprezie towarzyszyć ma organizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą Świętokrzyski Festiwal Chleba i Produktów Zbożowych.
Na opatowskim rynku nie braknie prezentacji świętokrzyskiej kultury i folkloru. W prezentacji artystycznej pod nazwą „Świętokrzyskie igrce”, przygotowanej przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”. Uczestnicy dożynek będą też mieli okazję poznać talent lokalnych wokalistów, zespołów śpiewaczych, tanecznych i ludowych zespołów instrumentalnych. Gwiazdą wieczoru będzie grupa „Brathanki”.
W centrum Opatowa swoją ofertę, wyroby, propozycje zaprezentują świętokrzyscy artyści ludowi, twórcy rękodzieła, a także regionalne instytucje kulturalne. Chętni młodsi i starsi uczestnicy dożynek zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach ph. „Domeczki z deseczki”, czyli jak budowano domy na dawnej wsi, zorganizowanych przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Klimat wsi przybliży zagroda edukacyjna Ostoi Dworskiej. Zaprezentują się także Europejskie Centrum Bajki, Wojewódzki Dom Kultury, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, które pokaże naukowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne, oraz Regionalna Organizacja Turystyczna, która zachęci do obejrzenia uroków świętokrzyskiego w kapsule 5D.
Stoiska wystawiennicze przygotują też m.in. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu – Nadleśnictwo Łagów. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedstawi ofertę aktualnych kursów i szkoleń dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, które są realizowane w ramach RPO WŚ oraz POWER, zaprezentuje katalog zagranicznych ofert pracy, a na pytania zainteresowanych odpowiedzą doradcy zawodowi. Obecni będą również przedstawiciele firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa.
Placówki medyczne z okazji spotkania dożynkowego przygotowały bogatą ofertę badań profilaktycznych, porad i zajęć. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zaprosi do wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała z Czerwonej Góry zachęcać będzie do skorzystania z indywidualnej edukacji zdrowotnej z zakresu wykrywania bezdechu sennego, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru, pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Specjaliści ze Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zbadają zainteresowanych w zakresie postawy ciała i udzielą instruktażu dotyczącego ćwiczeń dla osób z dysfunkcjami układu kostno-stawowego. Panie będą miały okazję wykonać badania cytologiczne w cytobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz nauczyć się samobadania piersi na fantomach. Chętni oddadzą krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zaprosi do udziału w zajęciach relaksacyjnych, chętni otrzymają informacje o pomocy udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Na stoisku szpitala prezentowane będą też prace pacjentów, wykonane podczas terapii zajęciowej.
Na dożynkach nie braknie smakowitych potraw regionalnych, przygotowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie, Świętokrzyskiej Kuźni Smaków oraz Świętokrzyskiego Szlaku Jabłkowego. Będzie można też obejrzeć wystawę płodów rolnych oraz maszyny i urządzenia do produkcji rolnej.

Plakat
plakat Dożynek Wojewódzkich w Opatowie

Dożynki wojewódzkie w Opatowie organizują marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, prezes zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, starosta opatowski Tomasz Staniek oraz burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski.