„817. Poznaj tę historię” 

„817. Poznaj tę historię” 

Wielkie wyróżnienie dla Muzeum Wsi Kieleckiej! Wystawa „817. Poznaj tę historię”  autorstwa dr Katarzyny Jedynak z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie od 1 lipca prezentowana jest w Sejmie RP. Ekspozycja ukazuje różne formy terroru stosowanego wobec społeczności wiejskich w czasie II wojny światowej. Uroczyste, oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 4 lipca w Hallu Głównym gmachu Sejmu.

Jedną z najbardziej brutalnych akcji represyjnych były pacyfikacje wsi (mordowanie mieszkańców, rabunek mienia i niszczenie zabudowań). W granicach współczesnej Polski represjonowanych zostało 817 wsi i dziesiątki tysięcy ludzi.

Wystawa ukazuje tragizm wojny, stąd pojawiają się w niej treści dotyczące ogólnego obrazu okupacyjnej rzeczywistości, wątki szczegółowe oraz  konkretne historie. Autorka wyeksponowała rolę Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej jako miejsca dokumentowania i upamiętniania tragicznych zdarzeń, nie tylko w odniesieniu do okupacji niemieckiej, ale również represji i terroru ze strony Związku Sowieckiego oraz ludobójstwa dokonanego przez UPA. Autorką wystawy jest dr Katarzyna Jedynak, projekt graficzny opracował Grzegorz Chorążek.

Otwarcie ekspozycji odbędzie się w 4 lipca o godzinie 13.00 w Hallu Głównym gmachu Sejmu (parter). Wystawa jest wyrazem wdzięczności za działania Sejmu RP w przywracaniu pamięci o roli wsi w czasie II wojny światowej, a w szczególności ustanowienia dnia 12 lipca (dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 roku) –  Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To wielki dowód szacunku wobec chłopów za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z wyrazem szacunku dla ofiary poniesionej przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Wystawa została zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Mieszkańców w Suchedniowie przy współpracy poseł Marii Zuby oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, stanowi jeden z elementów obchodów 76. rocznicy pacyfikacji Michniowa oraz Dnia Pamięci Walki i Męczeństwa Wsi Polskich. Wystawa będzie prezentowana do 15 lipca br.