Plakat wydarzenia - rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – zapowiedź wojewódzkich uroczystości

Przy pomniku Armii Krajowej „Jodła” na skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach 27 września o godzinie 12.00 odbędą się uroczystości związane z 83. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W wydarzeniu weźmie udział marszałek Andrzej Bętkowski.

Uroczystość w Kielcach organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Dom Kultury. Współorganizatorami są: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Okręg Kielce „Jodła” Armii Krajowej.

 27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów Wojska Polskiego utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację, mającą kontynuować walkę z obu okupantami. Dla upamiętnienia tej daty w 1998 r. Sejm ustanowił 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Mimo okupacji ziem RP przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze na uchodźstwie, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę kierowały walką o niepodległość, a w okupowanym kraju Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych (4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, a 14 lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armię Krajową), PPP obejmowało m.in. administrację na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, agendy odpowiedzialne za tajne nauczanie na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową, wywiadowczą i pomocową. Całość podlegała rządowi RP na uchodźstwie.

 

Plakat wydarzenia
Plakat wydarzenia