Kielce gospodarzem Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Kielce gospodarzem Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

Funkcjonowanie i przyszłość Publicznych Służb Zatrudnienia, dyskusja na temat założeń reformy rynku pracy, nowelizacja przepisów prawa pracy oraz informacja o działaniach planowanych do realizacji przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach projektu ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie”- to główne tematy spotkania dyrektorów WUP, które rozpoczęło się dzisiaj w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik.

Program obrad konwentu objął wiele kluczowych zagadnień związanych m.in.: z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, z aktualnymi zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy oraz z nowelizacją przepisów prawa pracy. Podczas spotkania poruszono również założenia związane z nową perspektywą finansową Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz kontynuacją finansowania działań w ramach POWER po zamknięciu programu. Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy przedstawili również informację o działaniach planowanych do realizacji przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach projektu ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie”.

– Cieszę się, że mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać wraz z silną reprezentacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, by omówić nowy projekt ustawy, która niebawem wejdzie w życie. Doskonale wiemy, jak ważne i budujące są takie spotkania i wymiana doświadczeń między przedstawicielami wszystkich urzędów pracy w kraju. Dziękuję pani minister Marlenie Maląg za wszystkie inicjatywy, projekty pilotażowe i środki, które możemy pozyskiwać dla swoich regionów – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

W projekt nowej ustawy o aktywności zawodowej wdrażali uczestników Konwentu: Ewa Flaszyńska i Mikołaj Tarasiuk z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Do najważniejszych celów i założeń należą:

  • Wzmocnienie potencjału i efektywności urzędów pracy,
  • Oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego i ograniczenie biurokracji,
  • Objęcie pomocą osób obecnie pracujących lub nieaktywnych ( biernych) zawodowo
  • Unowocześnienie i zautomatyzowanie usług urzędów pracy

W obradach uczestniczyli: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska wraz z zastępcą Agnieszką KubickąKrzysztof Sadowski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Adam Derza, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach oraz Piotr Bartosiak, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Konwent Dyrektorów to cykliczne spotkania dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, których głównym celem jest współpraca pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Funkcję przewodniczącego Konwentu pełnią rotacyjnie dyrektorzy WUP. Od 1 lipca br. do 31 grudnia 2022 r. przewodniczącą jest Aleksandra Marcinkowska – dyrektor WUP w Kielcach. Spotkania Konwentu odbywają się cyklicznie w formie stacjonarnej lub zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Stacjonarne posiedzenie Konwentu w dniach 26-28 września br. w Kielcach jest pierwszym spotkaniem stacjonarnym pod przewodnictwem dyrektora WUP w Kielcach.

Program spotkania na kolejne dni:

27 września (wtorek)

9.30 – 10.30 Nowelizacja przepisów prawa pracy – najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących pracy zdalnej. Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.

11.00 – 11.30 Informacja o działaniach planowanych do realizacji przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach projektu „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”. Piotr Bartosiak – dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN

12.00 – 13.00 Kontynuacja finansowania działań w ramach POWER po zamknięciu programu.
Aleksandra Dmitruk – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MFiPR

28 września (środa)

9.30 – 10.00 Finansowanie szkoleń z Funduszu Pracy dla kadry PUP ze środków będących w dyspozycji wojewódzkich urzędów pracy.
Beata Szwed – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Kielcach.

10.30 – 11.30 Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;Grzegorz Sikorski – dyrektor WUP w Katowicach.

 

Galeria zdjęć