Widok Ogólny Sali Na Której Siedzą Przy Stołach Uczestnicy Sesji Sejmiku.

Odbyła się LI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek, 26 września w Filharmonii Świętokrzyskiej obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni wysłuchali informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 za I półrocze 2022 roku oraz o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku. Sejmik wyraził zgodę m.in. na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023 oraz na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w gminie Zagnańsk. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Kielce. Sesja została przeprowadzona w trybie hybrydowym.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku przedstawił marszałek Andrzej Bętkowski. Jak poinformował dochody budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu bieżącego roku zostały wykonane w kwocie 363.663.103,70 zł (plan po zmianach – 855.836.547,00 zł), tj. na poziomie 42,5% planu. Budżet województwa zasilają głównie transfery z budżetu państwa, z funduszy celowych i Unii Europejskiej, które łącznie stanowiły 94%. Największy udział w strukturze budżetu stanowiły: subwencja ogólna – 41%, udziały w podatkach dochodowych – 26,7 %, dotacje celowe – 20, 3%, płatności oraz inne środki z Unii Europejskiej.

Radni podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku zgodzili się na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 oraz w budżecie województwa w bieżącym roku. Projekty tych uchwał przedstawiła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

Radni Sejmiku wyrazili także zgodę na rekomendowane przez członka Zarządu Województwa Tomasza Jamkę zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023 na następujących liniach: Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce – Kazimierza Wielka, Kielce – Sandomierz, Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski, Busko-Zdrój – Włoszczowa, Końskie – Włoszczowa, Kielce – Włoszczowa oraz Busko-Zdrój – Sandomierz.

Sejmik podczas LI sesji przyjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Kielce. Do dróg wojewódzkich zaliczone zostały: odcinek nowo wybudowanej drogi – ul. Dywizjonu 303 od ul. Radomskiej do ul. Warszawskiej w Kielcach, odcinek dotychczasowej drogi powiatowej Nr 2032T ul. Wincentego Witosa – od ul. Warszawskiej do ul. Zagnańskiej w Kielcach oraz odcinek dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1289T ul. Zagnańska – od ul. Wincentego Witosa do ul. Łódzkiej w Kielcach.

Radni wyrazili także zgodę na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości położonych w gminie Zagnańsk, w obrębach Gruszka i Zachełmie. Projekt uchwały przedstawił członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Jak poinformował są to działki zajęte już pod drogę wojewódzką, a dokładnie chodnik.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmik przyjął uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji Alexa Szczyrby z listy radnych okręgu I obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski oraz wyboru radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym – Aleksandry Ochockiej.

Sejmik przyjął także wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum  Naukowo-Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności  statutowej jednostki w latach 2017-2021, a także zapoznał się z informacjami na temat stanu przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz funkcjonowania spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.