Absolutorium dla Zarządu

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przy jednym głosie wstrzymującym, udzielili absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2006 rok.