Miliony na bazę sportową

7 milionów 364 tysiące złotych samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy na budowę sal gimnastycznych, boisk sportowych i stadionów, w tym 2 miliony 341 tysiące złotych – na rozpoczynane budowy w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”.