Bronią terenu działania Sądu Okręgowego

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli oświadczenie w sprawie ograniczenia właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.