Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Agora Dyrektora – konferencja dla nauczycieli

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zapraszają nauczycieli na konferencję pod hasłem “Agora Dyrektora – Spotkania z prawem oświatowym”. Odbędzie się ona, w formie zdalnej, w 3 edycjach: 25 lutego, a także 2 i 4 marca br. Konferencja jest bezpłatna, warto wcześniej zarejestrować swój udział w spotkaniu.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów oraz dostarczenie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. W czasie spotkania online specjaliści opowiedzą m.in. o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej dla oświaty w nowej perspektywie finansowej, czy nowym o prawie zamówień publicznych dla oświaty.

Szkolenie dla nauczycieli z Kielc oraz powiatu kieleckiego zaplanowano 25 lutego. 2 marca konferencja zgromadzi przedstawicieli środowiska nauczycieli z powiatów: skarżyskiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego. Do udziału w konferencji 4 marca zachęcamy dyrektorów szkół oraz pracowników placówek oświaty z powiatów: sandomierskiego, buskiego, staszowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, opatowskiego.

Konferencja będzie prowadzona za pośrednictwem platformy Teams. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.