Akademia Nowoczesnego Nauczyciela

Akademia Nowoczesnego Nauczyciela

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia nauczycieli zachęca pedagogów przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie metodyki nauczania do dołączenia do Akademii Nowoczesnego Nauczyciela i wzięcia udziału w szkoleniu “Ocenianie kształtujące w praktyce na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.”

Jest to pierwsze szkolenie realizowane w ramach cyklicznych spotkań Akademii Nowoczesnego Nauczyciela, których głównym celem jest podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli poprzez poznanie ciekawych i skutecznych sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody, techniki nauczania oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej oraz podnoszenia efektywności nauczania.

Zaplanowano dwie ścieżki szkoleniowe dla nauczycieli:

1. Szkolenia dla nauczycieli matematyki i fizyki.
2. Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Planowane kolejne spotkania będą dotyczyły następującej tematyki:

1. Modyfikacja programów nauczania i wprowadzanie innowacji pedagogicznych w procesie dydaktycznym.
2. Rozwijanie myślenia krytycznego.
3. Metody nauczania, techniki, narzędzia wspierające proces uczenia się.
4. Wykorzystanie błędów uczniowskich w nauczaniu.
5. Wykorzystanie robotów edukacyjnych w nauczaniu.
6. STEAM-owe lekcje z nowymi technologiami.

Data szkolenia online: 27.09.2023 godz. 17:00