Gniazdo Bocian

Akcja monitorowania gniazd bociana białego. Dołącz, obserwuj i wygraj nagrody

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z myślą o lepszym poznaniu bociana białego oraz weryfikacji jego gniazd uruchomiło stronę https://bocianbialy.weebly.com/ która pomoże początkującym „ornitologom” i miłośnikom przyrody prawidłowo obserwować te zwierzęta. Wraz z zespołem Life4delta zachęcają wszystkie grupy wiekowe, pojedynczych obserwatorów lub całe klasy do zaangażowania się w monitoring gniazd bociana białego. Zebrane i przesłane informacje w przyszłości pomogą stworzyć bazę gniazd tego gatunku w województwie świętokrzyskim.

Uzyskane dane posłużą także do lepszego poznania potrzeb tych ptaków oraz wdrożenia czynnych działań takich jak konserwacja gniazd. Dodatkowo organizatorzy akcji docenią i nagrodzą najbardziej zaangażowanych.

Śródlądowa delta rzeki Nidy stanowi jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie i kluczowych dla ochrony bioróżnorodności. Wybudowana w połowie lat 80-tych XX wieku sieć kanałów odwadniających spowodowała trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych, przez co doszło do wypłycenia koryta rzeki i osuszenia terenu. Z uwagi na istotne zagrożenie
dla występujących tutaj siedlisk przyrodniczych i unikatowych gatunków flory i fauny teren ten został objęty realizacją projektu LIFE pn. Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.

Jednym z gatunków objętych czynnymi działaniami jest bocian biały. Mimo, że monitoring tych ptaków prowadzony jest od lat, a ich liczebność w Polsce powoli wzrasta to nadal brakuje szczegółowych informacji o niszczejących gniazdach czy młodych osobnikach.

Aby wzbogacić wiedzę na temat bociana białego Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  uruchomił stronę internetową dającą możliwość zbierania informacji na temat gniazdowania tego gatunku w której możesz uczestniczyć i TY! Zachęca wszystkie placówki oświatowe, lokalne grupy działania oraz osoby indywidualne do obserwacji i zaangażowania w akcje monitorowania gniazd bociana białego.

Informacje zebrane przez użytkowników zostaną zestawione i umieszczone na stronie internetowej projektu LIFE4DELTA pod koniec każdego roku.

Dla stałych użytkowników i wytrwałych obserwatorów przewidziane są upominki, a placówka oświatowa, która najbardziej zaangażuje się w monitoring weźmie nieodpłatny udział w działaniach edukacyjnych realizowanych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.