Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Ponad 500 osób z powiatu jędrzejowskiego oraz gmin: Obrazów, Pawłów, Kunów, Starachowice i Skarżysko Kościelne skorzysta z aktywizacji zawodowej i społecznej, w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy na realizację przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 8,7 mln zł podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu udział wzięła radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras.

To kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” oraz Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Łączna wartość projektów to ponad 8,7 mln zł. Dzięki tym środkom pomoc otrzymają osoby mające trudności w powrocie lub wejściu na rynek pracy, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przeżywające trudności życiowe. Cieszymy się, że tak duża kwota została przeznaczona na ten cel – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Pieniądze trafiły do powiatu jędrzejowskiego oraz gmin: Obrazów, Pawłów, Kunów, Starachowice i Skarżysko Kościelne. Projekty dofinasowane zostały w ramach trybu pozakonkursowego.

– To wsparcie adresowane do osób korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie. W sumie z aktywizacji zawodowej i społecznej skorzysta ponad 500 osób – zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik.

Największe wsparcie trafiło do Starachowic, blisko 3 mln zł, co pozwoli na aktywną integrację 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym biernych zawodowo, bezrobotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Starachowice.

Dofinansowanie o wartości blisko 1 mln zł otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym na projekt, który ma wzmocnić szanse na zatrudnienie 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie przekazane dla gmin: Kunów, Pawłów i Obrazów to kwoty nie przekraczające 1 mln zł.

Z kolei powiat jędrzejowski na realizację projektu „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w powiecie jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” otrzymał ponad 1, 8 mln zł. Środki te pozwolą m.in. na utworzenie świetlicy środowiskowej w Błogoszowie, uruchomienie powiatowego punktu pomocy rodzinie w Jędrzejowie, a w Dziennym Domu Pomocy w Krzelowie powstaną dodatkowe miejsca. W sumie pomoc otrzyma około 325 osób.

Lokalizacja