Duże pieniądze na odbudowę i modernizację dróg dojazdowych do pól

Duże pieniądze na odbudowę i modernizację dróg dojazdowych do pól

Ponad 27 km dróg, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych, zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych dzięki środkom finansowym, które otrzymały świętokrzyskie gminy. Umowy z przedstawicielami jednostek samorządu gminnego podpisali w czwartek 29 sierpnia marszałek Andrzej Bętkowski oraz Mariusz Gosek członek Zarządu Województwa.

Wnioski o dofinansowanie budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 75 gmin z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 4 119 127,35 zł. Do dofinansowania wybrano 74 wnioski, przeznaczając na te inwestycje łącznie 2 742 502,50 zł. Środki pochodziły z tytułu opłat wnoszonych przez gminy, wynikających z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

– Cieszę się, że możemy aż tak wiele wniosków świętokrzyskich gmin wesprzeć w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. Radna Sejmiku Samorządowego Województwa Agnieszka Buras dodała, że remonty poprawią także bezpieczeństwo mieszkańców, bowiem często dofinansowane remonty dotyczą dróg polnych, przy których znajdują się zabudowania mieszkalne, a problemem jest dotarcie do głównych ciągów komunikacyjnych.

Program ma na celu poprawę stanu dróg i ułatwienie pracy rolnikom, którzy często wykorzystują nowoczesny sprzęt, wymagający odpowiednich nawierzchni dróg. Za otrzymane wsparcie finansowe w wysokości od 50 do60 % wartości prac, drogi dojazdowe do pól zyskają asfaltowe lub utwardzone nawierzchnie, wybudowane zostaną zjazdy i kanały odwodnieniowe.

Podział środków na drogi dojazdowe