69 jednostek OSP otrzymało pieniądze na sprzęt ratowniczy i remonty strażnic

69 jednostek OSP otrzymało pieniądze na sprzęt ratowniczy i remonty strażnic

750 tysięcy złotych otrzymało 69 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, wybranym w ramach konkursu dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Umowy z przedstawicielami samorządów podpisali marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. Dotacje w wysokości od 5 do 18 tysięcy złotych pozwolą na dofinansowanie remontów i budowy strażnic oraz na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

W województwie świętokrzyskim działa ponad 860 jednostek OSP, około 220 z nich jest włączonych do Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego. Te ostatnie mogą liczyć na poważne środki finansowe przewidziane dla Systemu. Mniejsze jednostki strażackie o pomoc finansową zwracają się głównie do swoich samorządów.

– Te pieniądze, które dzisiaj przekażemy druhom – strażakom, pozwolą przede wszystkim na zakupy i prace budowlane w małych strażnicach – tłumaczy Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. – Służba strażacka to w przypadku ochotniczych straży działalność społeczna. Cieszę się, że możemy wesprzeć organizacje, działające na rzecz swoich lokalnych społeczności, niosących wsparcie zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, w pożarach, wypadkach drogowych i kataklizmach, ale też tworzących świetlice i remizy, stanowiące często centrum życia kulturalnego wsi – dodał Mariusz Gosek.

– Jako aktywny strażak ochotnik wiem, jak istotne są każde pieniądze, przekazywane jednostkom OSP, szczególnie tym mniejszym, borykającym się z problemami finansowymi – tłumaczył marszałek Andrzej Bętkowski. – Będą one przeznaczone na remonty, wymianę dachów strażnic, przebudowę tych jednostek, wykonanie elewacji, zakupy motopomp i innego osprzętu, dofinansowanie zakupu wozów bojowych – mówił marszałek.

– Gmina Suchedniów dostała pieniądze na wsparcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostojowie. Cała wartość dofinansowania to 12 tysięcy złotych i w ramach tych środków częściowo przeprowadzimy remont strażnicy, część pieniędzy wydamy na zakup sprzętu gaśniczego. Najczęściej nasi strażacy pomagają w wypadkach, przy gaszeniu domów, przy pożarach traw, te pieniądze są nam bardzo potrzebne – tłumaczył burmistrz Suchedniowa Cezary Błach. Radna Sejmiku Agnieszka Buras, pochodząca z Suchedniowa dodała, że ważne jest wsparcie nie tylko dla dużych jednostek, ale również przekazanie pieniędzy dla ochotników z mniejszych strażnic, gdzie liczy się każda dodatkowa kwota na zakupy i remonty.

Z otrzymanych pieniędzy  – 11 tysięcy zł – przewidzianych dla jednostki w Ostrowie cieszył się burmistrz Chęcin Robert Jaworski. – To jednostka położona na terenie zalewowym, specjalizuje się w ratownictwie wodnym, jest bardzo zaangażowana w pracę na rzecz mieszkańców gminy. Niedawno wyremontowaliśmy remizę i za te otrzymane środki będzie zakupiona motopompa, mundury do akcji gaśniczych i sprzęt dla strażaków.

– Bliżyńska ochotnicza straż pożarna jest bardzo aktywna – powiedział wójt Bliżyna Mariusz Walachnia. – W pobliżu mamy piękny zbiornik rekreacyjny i otrzymane wsparcie, czyli 15 tysięcy złotych pozwoli nam na dofinansowanie zakupu przyczepy, przewożącej łódź ratowniczą.

Gośćmi uroczystego podpisania umów dla jednostek OSP byli członkowie parlamentarnych zespołów ds. pożarnictwa – senator Krzysztof Słoń i poseł Krzysztof Lipiec.

Z pieniędzy skorzysta 69 jednostek OSP z całego województwa.

Podział środków dla OSP