Wsparcie Dla Młodych 5

Aktywizacyjne wsparcie dla młodych

Prawie 40 mln zł trafi do powiatowych urzędów pracy z całego województwa na realizację przyszłorocznych projektów dla młodych. Podpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy umowy umożliwią wsparcie co najmniej 4.250 bezrobotnych do 30 roku życia. Nabory uczestników rozpoczną się już na początku stycznia nadchodzącego roku. Wsparcie współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jak informuje Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, młodzi bezrobotni będą wspierani kompleksowo. – Na początek będą diagnozowane ich potrzeby, z uwzględnieniem zdobytego wykształcenia, kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań. Kolejnym etapem będzie udzielenie adekwatnej formy wsparcia aktywizacyjnego. W ramach projektów dostępne będą m.in. wysokiej jakości szkolenia zawodowe połączone ze stażami (w tym bony szkoleniowe i bony stażowe), dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie sięgającej powyżej 20 tysięcy złotych. Pracodawcom, którzy z własnych środków zatrudnią osobę bezrobotną przed 30 rokiem życia na co najmniej 2 lata, refundowane będą koszty wyposażenia stanowisk pracy – dodaje. Program przewiduje również częściowe refundowanie pracodawcom kosztów zatrudniania młodych bezrobotnych poprzez prace interwencyjne.

Program POWER jest skierowany do osób młodych, w trudnej sytuacji na rynku pracy. To tzw. młodzież NEET, czyli nieucząca się, niepracująca, niepodnosząca kwalifikacji w ramach żadnych szkoleń i kursów zawodowych.

Województwo świętokrzyskie zajmuje czołowe miejsce wśród regionów najsprawniej kontraktujących środki unijnego programu POWER. Dotychczas programem objęto ponad 21,5 tys. młodych osób, zapobiegając ich marginalizacji społeczno – zawodowej. Sytuacja zawodowa młodych na rynku pracy systematycznie poprawia się. Obecnie w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy pozostaje 12 tysięcy bezrobotnych do 30 roku życia i stanowią oni niespełna 29% ogółu bezrobotnych. W ciągu ostatniego roku ich liczba spadła o 1500 osób, a od roku 2015, odkąd realizowany jest unijny program POWER, o blisko 10 tysięcy.

fot. WUP w Kielcach

Galeria zdjęć