Pracownię Aktywnej Edukacji Otwarto W Szkole Podstawowej W Piekoszowie (10)

Aktywna edukacja uczniów w Piekoszowie

Pracownię Aktywnej Edukacji otwarto dziś w Szkole Podstawowej w Piekoszowie. Jest ona elementem projektu „Aktywna Edukacja w SP w Piekoszowie”, który realizuje gmina. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik.

Pracownia Aktywnej Edukacji – powstało w niej 5 stanowisk do pracy zespołów uczniowskich oraz stanowisko nauczyciela. Do pracowni zakupione zostały zestawy edukacyjne LEGO, dedykowane oddzielnie dla klas 1-3 oraz oddzielnie dla klas 4-8, ponadto stoły na kółkach oraz krzesła umożliwiające dowolną konfigurację zespołów.

 – Bardzo się cieszę, że dzięki funduszom europejskim uczniowie w Piekoszowie będą mogli korzystać z bogato wyposażonych sal. Nowe technologie zastosowane w szkole w ramach projektu wspierają uczniów w nauce oraz rozwijają ich kompetencje – podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

Jest ona elementem projektu „Aktywna Edukacja w SP w Piekoszowie”, który jest skierowany do 408 uczniów z 22 klas od I do VIII oraz 19 nauczycieli. W ramach projektu funkcjonuje także nowoczesna sala do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki dla klas 1-3 z 27 stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi dla uczniów młodszych oraz stanowiskiem nauczyciela, do sali zakupiony został również monitor interaktywny.

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone od marca 2023 r. m. in. w oparciu o innowacyjną, interdyscyplinarną metodologię STEAM (wym. „stim”). Polega ona na tym, że podczas zajęć uczniowie jednocześnie poznają zagadnienia dotyczące nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki. Dodatkowo uczą się jak się uczyć, jak zadawać pytania, jak eksperymentować i jak wspólnie realizować projekty. Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych firmy LEGO. Ponadto w projekcie zaplanowano zajęcia z matematyki i j. angielskiego oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe.

Z projektu skorzysta także 19 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, j. angielskiego i matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej. Pedagodzy podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie: aktywnych form edukacji, umiejętności pracy w metodologii STEAM, korzystania z narzędzi komputerowych i multimedialnych, a także prowadzenia innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem zestawów LEGO, aktywizujących uczniów do twórczej współpracy w grupach (aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy szkoleń dla nauczycieli).

Projekt Aktywna Edukacja w SP w Piekoszowie jest realizowany od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość całkowita 390 tys. 464 zł, wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 351 tys. 339 zł.